Копія Модуль 1. Архітектура та стратегії на енергетичних ринках

13 сер, 2020

 • Інфраструктура для ринків (Енергія, мережі та системи)
  • Теорія регулювання у мережевих секторах економіки
  • Енергія як товар та основи мережевих технологій
  • Фізична, технологічна та політична архітектура енергетичних систем в ЄС, США та Україні
 • Учасники ринків (ланцюги постачання в енергетиці)
  • Приватний та публічний сектор в енергетиці. Ролі та повноваження міністерств та регуляторів в Україні та ЄС
  • Ринкова архітектура в електроенергетичному та газовому секторах. Моделі ЄС, США та України
  • Фізичні та економічні ланцюги постачання на глобальних та регіональних ринках
 • Ринковий дизайн в ЄС та Україні (право, політика та регулювання)
  • Енергетична політика в ЄС: пріоритети, інструменти, бенефіціари
  • Енергетичні пакети, ринкова лібералізація та European Green Deal в ЄС
  • Інтеграція української енергетики в ЄС: основи та можливості для бізнесу

 • Кейс-стаді (ринок електроенергії в Україні)